Français

Chroma Key

 

ARI - Reps Ignitex Chroma

Tissu pour chroma key

ATR - Sceno Poly Chroma

Toile pour chroma key

COS - Oscurante Chroma

Tissu occultant pour chroma key

LCH - Chroma Stretch

Tissu élastique pour chroma key <165 cm

LWE - Windel Chroma

Tissu élastique pour chroma key <240 cm

QCK - Cychroma

Film vinylique pour chroma key