Catalogue
English

Velvets for decoration

 

FET - Étoile

Velvet with glitter 500 g / m²

FGL - Glamour

Sparkling velvet 280 g / m²

FME - Medea

Damask velvet 415 g / m²

FNA - Nabucco

Changing velvet 395 g / m²

FOS - Crumpled velvet

FPA - Panné

Reflecting velvet

Information on data processing