Italiano

Sete e rasi

 

HRS - Raso Satenix

HSE - Seta Tempesta

HSK - Stropicciatura tessuti leggeri

HSP - Seta Tempesta Poly

HSV - Satin Trevi

HSW - Satin Twixy

HSX - Seta Sintex